A VÁROSRÓL

ÖNKORMÁNYZAT

INFORMÁCIÓK

INTÉZMÉNYEK

IDEGENFORGALOM

TÖRTÉNELEM

ESEMÉNYEK

GÚTA TV

FOTÓGALÉRIA

HIRDETÉSEK

FÓRUM

ELÉRHETŐSÉGEK

EURO INFO

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011

 INFORMÁCIÓK

Az információk hozáférhetősége

A SZNT 211/2000 sz. törvénye , valamint annak módosítása értelmében mindenkinek joga van az információk hozzáférhetőségéhez. Kérvényt az információk hozzáférhetőségéhez a fent említett törvény 14 sz. §-sa értelmében lehet benyújtani

1) írásos formában a következő címre:
     Mestský úrad
     Kostolné námestie č. 1
     946 03 Kolárovo

2) szóban: a városi hivatal titkárságán

3) elektronikus postán a következő címre: info@kolarovo.sk

Az információkhoz való szabad hozzáférés

Az információk ismételt felhasználása

Az információk ismételt felhasználása alatt azon, Gúta Város és a város által alapított jogi személyek részéről tárolt információk felhasználása értendő, amelyeket az eredeti felhasználás céljától eltérő célra használ a város vagy az általa alapított jogi személyek.

Információként szolgál bármilyen kötelező feladat tartalma, annak egy része, főként írásos anyag, elektronikus formában tárolt bejegyzés, hanganyag, hangi és képi felvétel, bármilyen adathordozón tárolt anyag. A számítógépes program nem számít információnak.

Az információk ismételt felhasználása a rendelkezés alapján csakis Gúta Város által kiadott határozat alapján lehetséges.

Amennyiben Gúta Város lehetővé teszi az információk ismételt felhasználását, szükséges bebiztosítania az információkhoz való hozzáférést, és lehetővé kell tennie az információk ismételt felhasználását minden kérelmező részére egyforma feltételek mellett.Az információk ismételt felhasználása kérelmezhető:
1) írásban az alábbi címen:
     Mestský úrad
     Kostolné námestie č. 1
     946 03 Kolárovo

2) személyesen a városi hivatal titkárságán

     Hétfő: 7,30-tól 16,00-ig
     Kedd: 7,30-tól 14,30
     Szerda: 7,30-tól 17,00-ig
     Csütörtök: 7,30-tól 15,00-ig
     Péntek: 7,30-tól 15,00-ig

3) telefonon: a 035/7900911-es telefonszámon

4) telefaxon: a 035/7900933-as faxszámon

5) elektronikus postával: az info@kolarovo.sk villámposta címen

A kérelmező az információk ismételt felhasználása esetén köteles megjelölni azt a személyt, aki az információt nyújtotta az ismételt felhasználás céljára, köteles korlátozni az információ tartalmának megváltoztatását, valamint a T.t. 211/2000 törvénye 14§ 2 bekezdésében foglaltakon kívül köteles feltüntetni azt, hogy:

a) az információkhoz való hozzáférést az információk ismételt felhasználása rendelkezései alapján kérelmezi
b) az információkat vállalkozási célra vagy nem vállalkozási célra használja.

Gúta Város előnyben részesíti az információkhoz való hozzáférést elektronikus formában ismételt fehasználás céljára.
A kérelmek elintézési határideje 20 munkanap. Ezt a határidőt Gúta Város indokolt esetekben további 20 munkanappal meghosszabbíthatja.

Az információkhoz való hozzáférés engedélyezése vagy a hozzáférés elvetése határozat alapján történik.

Az információk ismételt felhasználásának költségeit az információhoz való hozzáférés lehetővé tételének valós költségei és 10%-os pótlék az összköltségből.

A 10% pótlékot Gúta Város nem számolja fel azon jogi személyek részére, akik közszolgálatot látnak el, akik az információt nem vállalkozás céljára kérik és becsületbeli nyilatkozatot tesznek arról, hogy az információt nem továbbítják harmadik személy részére vállalkozás céljából.Illetékek meghatározása a SZNT 211/2000 sz. törvénye 21 §-nak, valamint annak módosítása értelmében, az ügy-kérvény kivitelezésére a Gúta-i Városi Hivatalban


1) Fénymásolás: fekete-fehér l oldalas    0,1 €
     boríték   0,1 €
     pénzesutalvány   0,1 €

2) Postadíj a Szlovák posta érvényes illetékei értelmében.

3) CD lemezen adott információ    1 drb   0,5 €

4) Faxon adott információ a Slovak Telecom a.s. érvényes illetékei értelmében.
     Faxon kért információ   1 oldal fax papír   0,1 €

5) Eljárási illeték   0,5 €
« vissza


Slnovrat na Dunaji

Regionálna rozvojová agentúra Komárno

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch