Zoznam uznesení zo zasadnutia MsZ mesta Kolárovo

1. Uznesenie z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa 20.12.2004


»»»
2. Uznesenie z 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa 31.1.2005


»»»
3. Uznesenie z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa 28.02.2005


»»»
4. Uznesenie z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa 04.4.2005


»»»
5. Uznesenie z 22. riadneho zasadnutie Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
3.5.2005»»»
6. Uznesenie z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
30.5.2005»»»
7. Uznesenie z 24. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
30.06.2005»»»
8. Uznesenie zo 14. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa 8.9.2005


»»»
9. Uznesenie z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
19.9.2005»»»
10. Uznesenie z 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
17.10.2005»»»
11. Uznesenie z pokračovania 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 24.10.2005»»»
12. Uznesenie z 27. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
28.11.2005»»»
13. Uznesenie z 28. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
19.12.2005»»»
14. Uznesenie z 15. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
02.02.2006»»»
15. Uznesenie z 29. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
20.02.2006»»»
16. Uznesenie z 16. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
20.03.2006»»»
17. Uznesenie z 30. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
27.3.2006»»»
18. Uznesenie z 17. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
10.04.2006»»»
19. Uznesenie z 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
3.5.2006»»»
20. Uznesenie z 32. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
19.6.2006»»»
21. Uznesenie z 33. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
18.9.2006»»»
22. Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
9.10.2006»»»
23. Uznesenie z 35. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
30.10.2006»»»
24. Uznesenie z 18. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
30.10.2006»»»
25. Uznesenie z 36. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
20.11.2006»»»
26. Uznesenie z 19. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove dňa
27.11.2006»»»
27. Uznesenie z prvého zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove,
ktoré sa konalo dňa 22.12.2006»»»
28. Uznesenie z 2. zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove,
ktoré sa konalo dňa 15.1.2007»»»
29. Uznesenie z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 19.2.2007»»»
30. Uznesenie z 1. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 26.02.2007»»»
31. Uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 26.3.2007»»»
32. Uznesenie z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 16.04.2007»»»
33. Uznesenie z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 30.04.2007»»»
34. Uznesenie zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 28.5.2007»»»
35. Uznesenie zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 25.06.2007»»»
36. Uznesenie zo 8. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 16.07.2007»»»
37. Uznesenie z 3. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 30.08.2007»»»
38. Uznesenie z 9. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 24.09.2007»»»
39. Uznesenie z 4. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 15.10.2007»»»
40. Uznesenie z 10. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 26.11.2007»»»
41. Uznesenie z 11. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 17.12.2007»»»
42. Uznesenie z 12. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 28.1.2008»»»
43. Uznesenie z 13. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 25.2.2008»»»
44. Uznesenie z 5. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 14.3.2008»»»
45. Uznesenie z 14. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 31.3.2008»»»
46. Uznesenie z 15. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 28.4.2008»»»
47. Uznesenie z 16. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 29.5.2008»»»
48. Uznesenie z 17. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 30.6.2008»»»
49. Uznesenie z 18. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 21.7.2008»»»
50. Uznesenie z 19. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 28.8.2008»»»
51. Uznesenie z 20. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 29.9.2008»»»
52. Uznesenie z 21. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 30.10.2008»»»
53. Uznesenie z 22. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 01.12.2008»»»
54. Uznesenie z 23. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 15.12.2008»»»
55. Uznesenie z 24. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 26.1.2009»»»
56. Uznesenie z 25. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 23.2.2009»»»
57. Uznesenie z 26. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 30.3.2009»»»
58. Uznesenie z 27. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva v Kolárove
dňa 27.4.2009»»»
59. Uznesenie z 7. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 7.5.2009»»»
60. Uznesenie z 28. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 28.5.2009»»»
61. Uznesenie z 8. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 5.6.2009»»»
62. Uznesenie z 29. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 29.6.2009»»»
63. Uznesenie z 30. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 3.8.2009»»»
64. Uznesenie z 9. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 14.8.2009»»»
65. Uznesenie z 31. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 28.9.2009»»»
66. Uznesenie z 10. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 7.10.2009»»»
67. Uznesenie z 11. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 20.10.2009»»»
68. Uznesenie z 12. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 27.10.2009»»»
69. Uznesenie z 32. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 2.11.2009»»»
70. Uznesenie z 33. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 30.11.2009»»»
71. Uznesenie z 34. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 15.12.2009»»»
72. Uznesenie z 35. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 21.12.2009»»»
73. Uznesenie z 36. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 1.2.2010»»»
74. Uznesenie z 37. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 1.3.2010»»»
75. Uznesenie z 38. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 7.4.2010»»»
76. Uznesenie z 13. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 16.4.2010»»»
77. Uznesenie z 14. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 3.5.2010»»»
78. Uznesenie z 39. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 10.5.2010»»»
79. Uznesenie z 40. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 16.6.2010»»»
80. Uznesenie z 41. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 21.7.2010»»»
81. Uznesenie z 42. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 8.9.2010»»»
82a. Uznesenie z 43. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 27.9.2010»»»
82b. Uznesenie z 43. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 27.9.2010»»»
83. Uznesenie z 44. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 13.10.2010»»»
84. Uznesenie z 45. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 3.11.2010»»»
85. Uznesenie z 46. riadneho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 10.11.2010»»»
86. Uznesenie z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 20.12.2010»»»
87. Uznesenie z 2. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 31.1.2011»»»
88. Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 28.2.2011 a 3.3.2011»»»
89. Uznesenie z 4. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 28.3.2011»»»
90. Uznesenie z 5. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 18.4.2011»»»
91. Uznesenie z 6. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 30.5.2011»»»
92. Uznesenie z 7. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 27.6.2011»»»
93. Uznesenie z 8. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 22.8.2011»»»
94. Uznesenie z 9. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 19.9.2011»»»
95. Uznesenie z 10. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 3.10.2011»»»
96. Uznesenie z 11. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 21.11.2011»»»
97. Uznesenie z 12. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 12.12.2011»»»
98. Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 19.12.2011»»»
99. Uznesenie z 14. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 30.1.2012»»»
100. Uznesenie z 15. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 27.2.2012»»»
101. Uznesenie z 16. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 12.3.2012»»»
102. Uznesenie z 17. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 11.4.2012»»»
103. Uznesenie z 18. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 30.4.2012»»»
104. Uznesenie z 19. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 30.5.2012»»»
105. Uznesenie z 20. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 27.6.2012»»»
106. Uznesenie z 21. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 30.7.2012»»»
107. Uznesenie z 22. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 1.10.2012»»»
108. Uznesenie z 23. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 29.10.2012»»»
109. Uznesenie z 24. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 5.12.2012»»»
110. Uznesenie z 25. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 19.12.2012»»»
111. Uznesenie z 26. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 28.1.2013»»»
112. Uznesenie z 27. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 4.3.2013»»»
113. Uznesenie z 28. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 8.4.2013»»»
114. Uznesenie z 29. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 29.4.2013»»»
115. Uznesenie z 30. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 24.6.2013»»»
116. Uznesenie z 31. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 5.8.2013»»»
117. Uznesenie z 32. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 3.9.2013»»»
118. Uznesenie z 33. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 23.9.2013»»»
119. Uznesenie z 34. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 4.11.2013»»»
120. Uznesenie z 35. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 2.12.2013»»»
121. Uznesenie z 36. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 16.12.2013»»»
122. Uznesenie z 37. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 3.2.2014»»»
123. Uznesenie z 38. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 26.2.2014»»»
124. Uznesenie z 39. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 31.3.2014»»»
125. Uznesenie z 40. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 9.6.2014»»»
126. Uznesenie z 41. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 4.8.2014»»»
127. Uznesenie z 42. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 30.10.2014»»»
128. Uznesenie z 1. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 8.12.2014»»»
129. Uznesenie z 2. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 26.1.2015»»»
130. Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 20.2.2015»»»
131. Uznesenie z 4. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 2.3.2015»»»
132. Uznesenie z 5. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 30.3.2015»»»
133. Uznesenie z 6. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 27.4.2015»»»
135. Uznesenie z 7. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 1.6.2015»»»
136. Uznesenie z 8. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 22.6.2015»»»
137. Uznesenie z 9. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 27.7.2015»»»
138. Uznesenie z 10. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 26.8.2015»»»
139. Uznesenie z 11. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 28.9.2015»»»
140. Uznesenie z 12. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 9.11.2015»»»
141. Uznesenie z 13. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 30.11.2015»»»
142. Uznesenie z 14. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 14.12.2015»»»
143. Uznesenie z 15. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 1.2.2016»»»
144. Uznesenie z 16. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 7.3.2016»»»
145. Uznesenie z 17. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 11.4.2016»»»
146. Uznesenie z 18. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 6.5.2016»»»
147. Uznesenie z 19. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 23.5.2016»»»
149. Uznesenie z 21. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 21.6.2016»»»
150. Uznesenie z 22. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 27.6.2016»»»
151. Uznesenie z 23. zasadnutia Mestského zastupitežstva
v Kolárove dňa 11.7.2016»»»


«« spä
Copyright Š 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch