O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVAZriaďovacie listiny

Zriaďovacia listina - Mestské kutúrne stredisko


Zakladacia listina - KolByt s.r.o.


Zriaďovacia listina - DP Globál


Zriaďovacia listina - GÚTA SERVICE


Zriaďovacia listina - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár


Zriaďovacia listina - Školská jedáleň, Brnenské nám. 16, Kolárovo, ako súčasť Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda


Zriaďovacia listina - Školská jedáleň, Lesná 8, Kolárovo


Zriaďovacia listina - Školská jedáleň, Rábska 14, Kolárovo


Zriaďovacia listina - Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo


Zriaďovacia listina - Výdajná školská jedáleň, Lesná 10, Kolárovo, ktorá je súčasťou Materskej školy, Lesná 10, Kolárovo


Zriaďovacia listina - Školský klub detí pri ZŠ Školská 6


Zriaďovacia listina - Školský klub detí pri ZŠ V.Palkovicha 3


Zriaďovacia listina - Školský klub detí pri ZŠ Rábska 14


Zriaďovacia listina - Centrum voľného času –Szabadidőközpont, Mostová 2, Kolárovo


Zriaďovacia listina - Materská škola, Brnenské nám. 16


Zriaďovacia listina - Materská škola, Lesná 10


Zriaďovacia listina - Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14


Zriaďovacia listina - Základná škola Františka Rákócziho II., V. Palkovicha 3


Zriaďovacia listina - Základná škola Mateja Korvína, Školská 6


Zriaďovacia listina - Základná umelecká škola
Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch