O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 O MESTE

Zoznam ulíc

Veľký Ostrov
Pačérok
Veľká Gúta
Bratislavská
Dlhá
Horná
Horný rad
Jánošíkova
Jesenské nábrežie
Jókaiho
Krátka
Lipová
Malinová
Poľovnícka
Rad Puruk
Sládkovičova
Malodunajská
Ľ. Podjavorinskej
Částa
Agátová
Hlboká
Hlavná
Kostolné nám.
Poľná
Práce
Studená strana
Vrbová
Harcsova
Mlynská
Mostová
Obrancov mieru
Partizánska
Petofiho rad
Pražské nám.
Remeselnícka
Štúrova
Víťazstva
Budovateľská
I. Madácha
Kossúthova
V. Palkovicha
Os. Reviczkého
Rábska
Slovenská
Sv. Anny
Športová
Staničná
Trávnická
Železničný rad
Částa
Kráľka
Bočná
Brnenské nám.
Nová
Školská
Tržná
Bernoláka
Krajná
Gy. Klapku
Lesná
Mierová
Októbrové nám.
Podhájska
Ružová
Rybárska
M.R. Štefánika
Slávikova
Česká
Dolná
Kollárova
Komárňanská
Krížna
Kvetná
L. Novomeského
Orechová
Radnótiho
Šafárikova
Slobody
Záhradnícka
Banícka
Os. D. Pištu
Dunajská
Hviezdoslavova
Jilemnického
Mládežnícka
Novozámocká
Považská
Roľnícka
Rovná
Švermova
Slnková
Topoľová
Trnavská
Východná« Hlavná stránka

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch