O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 INŠTITÚCIE

Koncepčný zámer rozvoja školstva

Koncepcia rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy
mesta Kolárovo (Stratégia a výhľad do roku 2016)
»Obsah »

Koncepcia rozvoja školstva v pôsobnosti samosprávy
mesta Kolárovo (Stratégia a výhľad do roku 2011)
»
Zoznam škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta KolárovoZákladná škola Jána Amosa Komenského(právny subjekt)
Rábska 14
946 03 Kolárovo

školská družina:  áno
ročníky:  1-9

email: zsrabska@gmail.com
web: www.zsrabskakolarovo.edupage.org

Tel.: / Fax : 035 777 14 25
Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola (právny subjekt)
Školská 6
946 03 Kolárovo

školská družina:  áno
ročníky:  1-9

email: skolska6kolarovo@pobox.sk
web: www.skolska6kolarovo.edupage.sk

Tel.: / Fax : 035 777 13 61
Základná škola Františka Rákócziho II s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola
(právny subjekt)
Palkovichova 3
946 03 Kolárovo

školská družina:  áno
ročníky:  1-9

Tel.: / Fax : 035 777 13 62
email: iskola.rakoczi@gmail.com
web: www.rakoczi.szm.sk
Špeciálna základná škola s VJS
Lesná 9
946 03 Kolárovo

riaditeľka: Mgr.Denisa Molnárová

email: szskol@post.sk web: www.szskolarovoslov.edupage.org
Špeciálna základná škola s VJM
Remeselnícka 2
946 03 Kolárovo

riaditeľka: Mgr.Barbara Ferenczi

email: ferenczib@szs.edu.sk
Materská škola s VJM (Tündérkert) (právny subjekt)
Brnenské nám. 16
946 03 Kolárovo

email: ms.tunderkert@gutanet.sk
web: www.msbrnenskekolarovo.edupage.org

Tel.: / Fax : 035 777 13 63
Materská škola
Lesná 8
946 03 Kolárovo

Tel.: / Fax : 035 777 14 29
Materská škola
Lesná 10
946 03 Kolárovo

Tel.: / Fax : 035 777 19 25
Centrum voľného času
Mostová 2
946 03 Kolárovo

email: cvckol@szm.sk
Tel.: / Fax : 035 777 18 00
Základná umelecká škola (právny subjekt)
Kostolné nám. 10
946 03 Kolárovo

Tel.: 035 777 53 60, 035 777 13 61
Fax: 035 777 53 62
Cirkevné 8-ročné gymnázium Panny Márie
Brnenské nám. 15
946 03 Kolárovo

Tel.: 035 777 53 40
email: cerkevnn@cgymkolarovo.edu.sk
Web: www.cgymkolarovo.edu.sk
Školská jedáleň a školská kuchyňa pri ZŠ
Rábska 14
946 03 Kolárovo

Tel.: 035 777 12 74
Školská jedáleň a školská kuchyňa pri ZŠ
Školská 6
946 03 Kolárovo

Tel.: 035 777 18 08
Školská jedáleň a školská kuchyňa pri MŠ
Lesná 8
946 03 Kolárovo

Tel.: 035 777 16 89

« Hlavná stránka

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch