O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 CESTOVNÝ RUCH

« Šport

ZO CHPB KOLÁROVO - Poštové holuby v Kolárove


V Kolárove poštové holuby organizovane začali chovať od roku 1954 za účelom športovej a výstavnej činnosti. Preteky 100-500 km usporiadali pod patronátom Zväzarmu. Neskôr bol založený Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ktorý je záujmové združenie občanov podľa zákona č 83/1990 Zb. Hlavným cieľom je chov poštových holubov a starostlivosť a rozvoj športovej a výstavnej činnosti. Slovenský zväz je členom Medzinárodnej federácie chovateľov poštových holubov (F.C.I.) so sídlom v Bruseli.

Organizačnými zložkami SZ CH PH sú:

-Zväz ústredie -sídlo Nitra
-Oblastné združenie- patríme do oblasti Nové Zámky
- Základná organizácia -Kolárovo

Slovenský zväz vydáva stanovy ,pretekový poriadok pre organizovanie pretekov poštových holubov. Každý rok je vyhodnotenie MS, usporiadanie OZ a celoštátna výstava. Chovatelia Kolárova so svojimi holubmi sú stálymi účastníkmi týchto podujatí .Boli prítomní na viacerých olympiádach a zahraničných výstavách. Preteky organizujú OZ Nové Zámky- Hurbanovo, Nesvady, Veľký Meder, Pôvoda, Kolárovo. Regióny - Nitra ,Trnava ,Levice ,Komárno, Šurany ,Topoľčany, Pezinok": Výsledky sú zverejnené na intemete- www.postoveholuby.sk

Majstrovstvá Kolárova usporiadame každý rok. V roku 2004 bolo pretekovom pláne 18 pretekov od 100-do 900km. Najcennejšie preteky: Veľká cena Slovenska Kolín n./Rýnom, Národný pretek Koblenz 800 km. Olympia 2004 Athen 1300km odkiaľ veľmi dobre umiestnil: l.Balogh František,2. Makhali Ladislav. Členovia, ktorí získali titul majstra oblastného združenia - Balogh František, Makhali Ladislav. Majstri Kolárova - Balogh František, Boršicky Tibor, Furi Tibor,Makhali Imrich, Makhali Ladislav, Pasztorek Štefan.

V roku 2005 pretekovom pláne máme 18 pretekov:

6 krátke trate 100-400 km
6 stredné trate 300-600 km
6 dlhé trate nad 600 km
Veľká cena Slovenska Kolín n/Rýnom

ZO Kolárovo v r. 2005 má 25 evidovaných členov a viacerých simpatizantov, ktorí v súťažiach snažia získať dobré umiestnenie, aby čo najlepšie reprezentovali mesto Kolárovo na výstavách OZ. Celoslovenská výstava sa koná dňa 13 a 14 januára 2006 na výstavisku Agrokomplex Nitra.

Predseda: František Balogh

Športový klub cyklistiky Kolárovo

Stolnotenisový klub Kolárovo

Oddiel džuda pri Športovom klube v Kolárove

Karate klub Taiyó Kolárovo

Vodná turistika

ZO CHPB Kolárovo

Miestny kynologický klub

« Hlavná stránka

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch