O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA

ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ KOMISIÍKomisia finančná a majetku mesta

zápisnice

Správa o činnosti komisie finančnej a majetku mesta v roku 2011 »


Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a rozvoja mesta

zápisnice

Správa o činnosti komisie podnikateľskej, poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja pri MsZ v Kolárove v roku 2011 »


Komisia školstva, výchovy a vzdelávania

zápisnice

Správa o činnosti Komisie školstva, výchovy a vzdelávania pri MsZ v Kolárove v roku 2011 »


Komisia sociálna, zdravotná a bytová

zápisnice

Hodnotiaca správa o činnosti sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie za rok 2011 »


Komisia výstavby a územného plánovania

zápisnice

Správa o činnosti komisie výstavby a územného plánovania za rok 2011 »


Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva

zápisnice

Správa o činnosti Komisie kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ v Kolárove v roku 2011 »
Správa o činnosti Komisie kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ v Kolárove v roku 2013 »


Komisia ochrany verejného poriadku

zápisnice
« späť

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch