O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA


« Späť «« ArchívVerejná vyhláška - Návrh
Územný plán mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 5.

vyhláška »

Návrh VZN č. x/2016, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 5

dokument (.pdf) »

VZN č. x/2016, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 5

dokument (.pdf) »

Grafická časť Územného plánu mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 5

komplexný výkres (.pdf) »

Grafická časť Územného plánu mesta Kolárovo - Zmeny a doplnky č. 5

výkres verejnoprospešných stavieb(.pdf) »
Oznámenie k vykonaniu prieskumu za účelom získania aktuálnych informácií, podnetov, pripomienok a požiadaviek k Územnému plánu mesta Kolárovo

ďalej »

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOLÁROVO


ZMENA č. 4 (2011) - textová časť

návrh (.pdf) »


UP Kolárovo časti - mapa

(.pdf) »


UP Kolárovo - mapa

(.pdf) »
Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie: Územný plán zóny – Centrálna mestská zóna, Kolárovo – Zmena č. 1

ďalej »

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA KOLÁROVO


návrh - textová časť

návrh (.pdf) »


príloha 1

(.pdf) »


príloha 2

(.pdf) »


príloha 3

(.jpg) »


príloha 4

(.jpg) »


príloha 5

(.jpg) »


príloha 6

(.jpg) »Čistopis


ÚZEMNÝ PLÁN CMZ KOLÁROVO

ďalej »

Komplexný urbanistický návrh


ÚZEMNÝ PLÁN CMZ KOLÁROVO

ďalej »

Verejná dopravná vybavenosť


ÚZEMNÝ PLÁN CMZ KOLÁROVO

ďalej »

Verejná technická vybavenosť


ÚZEMNÝ PLÁN CMZ KOLÁROVO

ďalej »

Priestorová a funkčná regulácia, VPS


ÚZEMNÝ PLÁN CMZ KOLÁROVO

ďalej »

Širšie vzťahy


ÚZEMNÝ PLÁN CMZ KOLÁROVO

ďalej »Čistopis


Návrh Územného plánu zóny - Rekreačno - oddychová zóna (Mrchovisko)

ďalej »

Návrh verejnej dopravnej vybavenosti


ÚZEMNÝ PLÁN MRCHOVISKO KOLÁROVO

ďalej »

Komplexný urbanistický návrh


ÚZEMNÝ PLÁN MRCHOVISKO KOLÁROVO

ďalej »

Výkres regulácie


ÚZEMNÝ PLÁN MRCHOVISKO KOLÁROVO

ďalej »

Širšie vzťahy


ÚZEMNÝ PLÁN MRCHOVISKO KOLÁROVO

ďalej »

Technická infraštruktúra


ÚZEMNÝ PLÁN MRCHOVISKO KOLÁROVO

ďalej »

Verejnoprospešné stavby


ÚZEMNÝ PLÁN MRCHOVISKO KOLÁROVO

ďalej »


« Hlavná stránka

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch