O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA


Záverečný účet mesta 2015 (.pdf) »Metodický pokyn a zásady 2016
PRE VYPRACOVANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ NA PODPORU KULTÚRY A ŠPORTU A VYÚČTOVANIE PROJEKTOV.

dokument »


Schválený rozpočet mesta Kolárovo na rok 2016

ďalej »Návrh
Rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2015 - 2017

ďalej »Rozpočet mesta Kolárovo.


Omámenie o dobrovoľnej dražbe (rodinný dom, garáž, záhrada, zastavané plochy a nádvoria).

oznam »


Omámenie o dražbe (rodinný dom, záhrady, zastavané plochy a nádvoria).

oznam »


Zoznam daňových dlžníkov
miestnej dane a poplatku, zostavený a zverejnený v súlade s ustanovením §52, ods.2 zakona NR SR číslo 563/2009 Z.z..

Zoznam má informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony.
Stav k 31.12.2015

súpis (.pdf) »


Zoznam daňových dlžníkov
miestnej dane a poplatku, zostavený a zverejnený v súlade s ustanovením §52, ods.2 zakona NR SR číslo 563/2009 Z.z..

Zoznam má informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony.
Právnické osoby.
Stav k 31.12.2015

súpis (.pdf) »


Uloženie zásielky

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO
Evidencia obyvateľstva
Kostolné nám. 1, 946 03 K o l á r o v o


Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mestský úrad v Kolárove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

Ján Baracz, nar. 29. 10. 1981, Kolárovo

má uloženú zásielku na Mestskom úrade v Kolárove, evidencia obyvateľstva (kancelária č. 3 - prízemie).

Číslo zásielky: EX 3207/2011-29
Odosielateľ:
JUDr. Alena Szalayová
Exekútorský úrad
Palatínova 41
945 05 Komárno
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 13.9.2016
Telefón 035/7900915 Fax 035/7900933
email info@kolarovo.sk


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Mestský úrad v Kolárove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

Zuzana Husáriková, Kolárovo, č. 103953853/2016

má uloženú písomnosť na Daňovom úrade Nitra, kontaktnom mieste Kolárovo (Dlhá 2) v kancelárii č. 103.

Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 26.9.2016


Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti.

Mestský úrad v Kolárove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

CASE Slovakia s.r.o., Kolárovo, č. 10393201/2016

má uloženú písomnosť na Daňovom úrade Nitra, Coboriho 2, v kancelárii č. 3/1.

Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 26.9.2016


MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO
Evidencia obyvateľstva
Kostolné nám. 1, 946 03 K o l á r o v o


Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mestský úrad v Kolárove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

František Mezei, nar. 19.8.1991, Kolárovo

má uloženú zásielku na Mestskom úrade v Kolárove, evidencia obyvateľstva (kancelária č. 3 - prízemie).

Číslo zásielky: EX 4466/2011
Odosielateľ:
JUDr. Ing. Roman Liščák
Exekútorský úrad
Nám. sv. Michala 5
920 01 Hlohovec
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 14.9.2016
Telefón 035/7900915 Fax 035/7900933
email info@kolarovo.sk


MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO
Evidencia obyvateľstva
Kostolné nám. 1, 946 03 K o l á r o v o


Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mestský úrad v Kolárove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

Štefan Horváth, nar. 6.12.1974, Kolárovo

má uloženú zásielku na Mestskom úrade v Kolárove, evidencia obyvateľstva (kancelária č. 3 - prízemie).

Číslo zásielky: EX 3867/16
Odosielateľ:
JUDr. Rudolf Krutý, PhD.
Exekútorský úrad
Záhradnícka 60
821 08 Bratislava
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 26.9.2016
Telefón 035/7900915 Fax 035/7900933
email info@kolarovo.sk


MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO
Evidencia obyvateľstva
Kostolné nám. 1, 946 03 K o l á r o v o


Oznámenie o uložení doporučenej zásielky

Mestský úrad v Kolárove v zmysle § 5 zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

Roland Gögh, nar. 2.5.1984, Kolárovo, Staničná 30

má uloženú zásielku na Mestskom úrade v Kolárove, evidencia obyvateľstva (kancelária č. 3 - prízemie).

Číslo zásielky: EX 376/2016-16
Odosielateľ:
Mgr. Barbora Budziňáková
Exekútorský úrad
Bárdošova 2/A
831 01 Bratislava
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 21.9.2016
Telefón 035/7900915 Fax 035/7900933
email info@kolarovo.sk
« späť

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch