O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 CESTOVNÝ RUCH

Do práce na bicykli - slávnostné vyhodnotenie

Pozývame Vás
Slávnostné vyhodnotenie súťaže za mesto Kolárovo,
ktoré sa uskutoční 15.6.2016 o 16,00 hod.
pred budovou mestského úradu.

program »


Do práce na bicykli 2016

dokument »
plagát »


Pridajte sa k Slnovratu na Dunaji!

V priebehu júna sa bude konať pozdĺž celého slovenského toku Dunaja a Malého Dunaja prehliadka podujatí a aktivít pre verejnosť pod názvom "Slnovrat na Dunaji".

Jednotlivé aktivity budú realizované organizáciami a spoločenstvami pôsobiacimi na rieke, ktoré takto predstavia svoju činnosť a ponúknu verejnosti zážitok pobytu pri rieke. Slnovrat na Dunaji je podujatím Stredoeurópskej nadácie v rámci nadačného programu "Dunajský fond".
Mesto Kolárovo sa zapojilo do projektu ako jedno z partnerských miest. Ak máte záujem pripojiť sa k myšlienke spolupráce, oživovania rieky a kultivovania jej okolia, zapojte sa do Slnovratu na Dunaji a kontaktujte Stredoeurópsku nadáciu na cef@cef.sk do 23. marca 2016. Viac informácií nájdete na www.dunajskyfond.sk.Priznané dotácie pre športové kluby z rozpočtu mesta v roku 2010 »

Vyhodnotenie najlepších športovcov a športových
kolektívov mesta Kolárovo za rok 2010
»

Vyhodnotenie najlepších športovcov a športových
kolektívov mesta Kolárovo za rok 2009
»Šport

Bohatý športový život nášho mesta odzrkadľujú aktívne a úspešne fungujúce športové kluby.

Každý športový klub, ako futbal, hádzaná, džudo, zápasenie, cyklistický, karate, stolný tenis, Gut-gym, vodná turistika, holubári, kynologický - hospodári samostatne. Rozpočet jednotlivých športových klubov sa skladá: z finančnej podpory od mesta Kolárovo, po odsúhlasení Mestským zastupiteľstvom, z príspevkov získaných od sponzorov, z rôznych dotácií, zo vstupeniek, z členského príspevku atď. Každý športový klub, buď je to klub klasických športov, športovo-umelecký, bojový, alebo len zo záľuby, majú spoločný cieľ. Ich hlavným cieľom je vybojovať čo najlepšie výsledky a v neposlednom rade výchova mládeže. Snažia sa zapájať čo najväčší počet obyvateľov do rôznych športových aktivít. Každoročne organizujú nábory s ukážkami pre žiakov ZŠ s myšlienkou, že aj takým spôsobom získajú čo najväčší počet mladých, aktívnych športovcov.

Športové kluby na území mesta Kolárova každoročne organizujú aj masovo-športové podujatia, ako "Športový deň mesta Kolárovo " a " Medzinárodný športový deň družobných miest Kolárovo - Kisbér ". Koordinátorom pri organizovaní týchto akcií je Športová komisia MsZ.

Mestské zastupiteľstvo okrem finančnej podpory sa snaží inšpirovať mladých aj starších športovcov, športové kolektívy nášho mesta aj s tým, že športová komisia.


Športový klub cyklistiky Kolárovo

Stolnotenisový klub Kolárovo

Oddiel džuda pri Športovom klube v Kolárove

Karate klub Taiyó Kolárovo

Vodná turistika

ZO CHPB Kolárovo

Miestny kynologický klub

Hádzanársky klub HŠK-74 Kolárovo« Hlavná stránka

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch