O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA

Rozpočet mestaSchválený rozpočet mesta Kolárovo na rok 2016

ďalej »Návrh
Rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2015 - 2017

ďalej »Návrh
Rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2014 - 2016

ďalej »Návrh
Rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2013 - 2015

ďalej »Správa o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za I. polrok 2013.

Správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2013 a monitorovacia správa k programovému rozpočtu za sledované obdobie.

správa »
Správa o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za I. polrok 2012.

Správa o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za I. polrok 2011 vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za sledované obdobie.

správa »
Správa o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za I. polrok 2011.

Správa o rozpočtovom hospodárení mesta Kolárovo za I. polrok 2011 vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za sledované obdobie.

správa »


Úprava rozpočtu mesta na rok 2011 vrátane úpravy rozpočtov RO a PO.

správa »
Finančný a programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2011 - 2013.

Rozpočet mesta Kolárovo na roky 2011 - 2013.

Obsah: Návrh rozpočtu mesta na roky 2011-2013(textová časť), Finančný rozpočet mesta na roky 2011-2013 (tabuľková časť), Programový rozpočet mesta na roky 2011-2013 (tabuľková časť, textová časť)

materiál»


Sumár programov

materiál»


Program: plánovanie, manažment, kontrola

materiál»


Program: propagácia a marketing

materiál»


Program: interné služby

materiál»


Program: služby občanom

materiál»


Program: bezpečnosť, právo, poriadok

materiál»


Program: odpadové hospodárstvo

materiál»


Program: miestne komunikácie

materiál»


Program: bývanie

materiál»


Program: vzdelávanie

materiál»


Program: šport

materiál»


Program: kultúra

materiál»


Program: prostredie pre život

materiál»


Program: sociálne služby

materiál»


Program: administratíva

materiál»
Správa o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2010 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu za hodnotené obdobie.

Správa o hodnotení rozpočtu mesta z finančného hľadiska za obdobie I. polrok 2010.

správa »


Tabuľkový prehľad o plnení rozpočtu mesta za obdobie I. polrok 2010.

tabuľka »


Rozpočtové opatrenia č. 1 a 2/2010 k rozpočtu mesta.

časť 1»


Rozpočtové opatrenia č. 1 a 2/2010 k rozpočtu mesta.

časť 2»


Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov za I. polrok 2010.

správa»


Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta za I. polrok 2010.

správa»


Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta za I. polrok 2010.

tabuľková časť»


Finančný rozpočet mesta Kolárovo na roky 2010 - 2012.

textová časť »


Finančný rozpočet mesta Kolárovo na roky 2010 - 2012.

tabuľková časť »


Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2010 - 2012.

textová časť »


Programový rozpočet mesta Kolárovo na roky 2010 - 2012.

tabuľková časť »


Investičný plán mesta Kolárovo na obdobie 2010 – 2012.

textová časť »


Monitorovacia správa k programovému rozpočtu mesta za obdobie 1. polrok 2009

ďalej »
Čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2009

ďalej »
Úprava rozpočtu na rok 2009

ďalej »
Rozpočet mesta na roky 2009- 2011

ďalej »
Finančný rozpočt 2009 - 2011 (v Sk/Euro)

ďalej »
Programový rozpočet mesta na roky 2009 - 2011

ďalej »


Návrh rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2008-2010

Návrh rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2008-2010 »

Návrh rozpočtu mesta Kolárovo na rok 2008 v skrátenej podobe »

Návrh rozpočtu mesta na rok 2008, informatívny návrh na roky 2009-2010, návrh zmien do konca roka 2007 »Zásady rozpočtového hospodárenia rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácii
založených mestom Kolárovo
»Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Kolárovo »Návrh rozpočtu mesta na roky 2007 - 2009 »


Rozpočet základných škôl a školských zariadení
s právnou subjektivitou na rok 2006
»

« Hlavná stránka

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch