O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom bytu

Mesto Kolárovo ponúka na prenájom obecné byt na adrese v Kolárove:

Ružová č. 20
- obecný byt č. 18 (neobývaný), 2 izbový byt s celkovou podlahovou plochou 61,109 m2 (čisté nájomné 141,77 EUR/mes./byt)


Termín podania žiadostí do 10.10.2016.


Bližšie informácie pre záujemcov poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove.


Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytových priestorov

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove Horná bunka Kolárovo na ul. Staničnej 2, Kolárovo so súpisným číslom 1019, postavená na parc. č. 28430 / 28, priamym prenájmom, vo výmere 48,38 m2 za ročné nájomné vo výške 26,56 /m 2 + režijné výdavky.

Bližšie informácie pre záujemcov poskytnú na Mestskom úrade Kolárovo kancelária č. 16.


Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytových priestorov

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v administratívnej budove so súpisným číslom 445, na Kostolnom námestí 32, Kolárovo, priamym prenájmom za ročné nájomné vo výške 26,56 €/m2 + režijné výdavky.

-neb. priestor 1.27 vo výmere 25,76 m2 + pripadajúca časť zo spoločných priestorov
-neb. priestor 1.30 vo výmere 14,39 m2 + pripadajúca časť zo spoločných priestorov

Vyššie uvedené nebytové priestory sa nachádzajú na poschodí a sú vhodné na kancelárske účely resp. podobnej činnosti.

Bližšie informácie pre záujemcov poskytnú na Mestskom úrade Kolárovo kancelária č. 16.


Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytových priestorov

Mesto Kolárovo oznamuje svoj zámer na prenájom nebytových priestorov,

nachádzajúcich sa v budove Zdravotného strediska Kolárovo na Brnenskom námestí

-"Prístavba garáží" so súpisným číslom 2232, postavená na parc. č. 1609/3, priamym prenájmom, vo výmere 109,47 m2 za ročné nájomné vo výške 28,215 €/m2 + režijné výdavky.

Vyššie uvedené nebytové priestory sú vhodné na poskytovanie zdravotníckych služieb resp. podobnej činnosti.

Bližšie informácie pre záujemcov poskytnú na Mestskom úrade Kolárovo kancelária č. 16.


Ponuka na prenájom

Mesto Kolárovo ponúka na prenájom
nebytové priestory v budove zdravotného strediska Kolárovo na Brnenskom námestí za ročné nájomné 21,57 €/m2 (650,- Sk/m2 )+ režijné výdavky.

Bližšie informácie pre záujemcov poskytnú na Mestskom úrade v Kolárove, číslo kancelárie 18. I. poschodie.


Ponuka na prenájom

Mesto Kolárovo ponúka na prenájom
kancelárske priestory
v administratívnej budove na
Kostolnom námestí 32

ďalej »
« späť

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch