O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 O MESTE

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2001

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 10 823
muži: 5372
ženy: 5451
Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v perc.: 50,4%
Ekonomicky aktívne osoby spolu: 5 612
muži: 3034
ženy: 2578

Podiel ekonomicky aktívnych z trvale bývajúceho  obyvateľstva v perc.

51,9%


Veková štruktúra obyvateľstva

predproduktívny vek /0-14/ 1 695
produktívny vek muži /15-59/ 3 593
produktívny vek ženy /15-54/ 3 111
poproduktívny vek muži /60 a viac/ 846
poproduktívny vek ženy /55 a viac/ 1 505
nezistený vek 73

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku v %
predproduktívnom 15,7
produktívnom 61,9
poproduktívnom 21,7


Národnostné zloženie obyvateľstva

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 10 823

národnosť absolútne v %
slovenská 1 890 17,5
maďarská 8 742 80,8
rómska 71 0,7
česká 55 0,5
rusínska 0 0,0
ukrajinská 3 0,0
iná 12 0,1
nezistená 50 0,5


Náboženské vyznanie obyvateľstva

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 10 823

vyznanie absolútne v %
Rímskokatolicka cirkev 8 246 76,2
Evanjelická cirkev augs. vyznania 445 4,1
Gréckokatolická cirkev 18 0,2
Reformovaná kresťanská cirkev 294 2,7
Pravoslávna cirkev 1 0,0
Náboženská spol.Jehovovi svedk.89 0,8
Evanjelická cirkev metodistická 48 0,4
Bratská jednota baptistov 4 0,0
iné a nezistené 153 1,4
bez vyznania 1525 14,1


Domový a bytový fond

Domy spolu: 3380

Trvale obývané domy spolu: 2 911
z toho: rodinné domy: 2 840

Neobývané domy: 466

Byty spolu: 4 153

Trvale obývané byty spolu: 3 622
z toho: v rodinných domoch: 2839

Neobývané byty: 517« Hlavná stránka

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch