O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA

Verejné obstarávanie - prehľady.Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania uskutočneného podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
"obstaranie ohňostrojných prác a pyrotechnických efektov pri príležitosti osláv Nového roka 2016"

dokument (.pdf) »


zverejnené dňa: 28.12. 2015
Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania uskutočneného podľa §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.
"obstaranie služobnej zbrane pre Mestskú políciu (MsP) v Kolárove"

dokument (.pdf) »


zverejnené dňa: 3.12. 2015
SMERNICA
upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


celý dokument (.pdf) »
SMERNICA
upravujúca postup verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou


celý dokument (.pdf) »
príloha č. 1 (.pdf) »
príloha č. 2 (.pdf) »
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 4. štvrťrok 2015 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 3. štvrťrok 2015 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 2. štvrťrok 2016 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 1. štvrťrok 2016 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 2. štvrťrok 2015 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 1. štvrťrok 2015 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 4. štvrťrok 2014 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 3. štvrťrok 2014 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 2. štvrťrok 2014 Zariadenie pre seniorov a denný stacionár.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 1. štvrťrok 2014 Zariadenie pre seniorov a denný stacionár.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 2. štvrťrok 2014 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 1. štvrťrok 2014 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 4. štvrťrok 2013 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 3. štvrťrok 2013 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 2. štvrťrok 2013 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 € za 1. štvrťrok 2013 Mesto Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 - Materská škola, Lesná 10, Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 - Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 - Základná škola J.A. Komenského.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, obdobie od 1.4.2013 do 30.06.2013 - Gúta Service Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, obdobie od 1.1.2013 do 31.03.2013 - Gúta Service Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, obdobie od 1.1.2013 do 31.03.2013 - Mestské kultúrne stredisko Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 - Gúta Service Kolárovo.


správa (.pdf) »


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 €, za obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 - Mestské kultúrne stredisko Kolárovo.


správa (.pdf) »


Plány verejného obstarávania.Plán verejného obstarávania na rok 2016 - Mesto Kolárovo.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2015 - Mesto Kolárovo.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2014 - Základná škola F.Rákócziho II s VJM.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2014 - Materská škola, Lesná 10, Kolárovo.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2014 - Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2014 - Základná škola J.A. Komenského.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2014 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2014 - Gúta Service.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2014 - Mestské kultúrne stredisko Kolárovo.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2014 - Mesto Kolárovo.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2013 - Mesto Kolárovo.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2013 - Gúta Service.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2013 - Základná škola J.A. Komenského.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2013 - Materská škola s VJM Brnenské nám. 16.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2013 - Základná škola Mateja Korvína.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2013 - Základná škola F.Rákócziho II s VJM.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2013 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2013 - Mestské kultúrne stredisko Kolárovo.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2013 - Základná umelecká škola.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2012 - Gúta Service.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2012 - Základná škola F.Rákócziho II s VJM.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2012 - Základná škola Mateja Korvína.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2012 - Základná škola J.A. Komenského.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2012 - Základná umelecká škola.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2012 - Materská škola s VJM Brnenské nám. 16.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2012 - Mestské kultúrne stredisko.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2012 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Mesto Kolárovo.


1. eas? (.pdf) »
2. eas? (.pdf) »
3. eas? (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Základná umelecká škola.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Materská škola s VJS a VJM Lesná 8.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Gúta Servis.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Základná škola J.A. Komenského.


1. eas? (.pdf) »
2. eas? (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Materská škola s VJM Brnenské nám. 16.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Zariadenie pre seniorov a denný stacionár.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Základná škola Mateja Korvína.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Centrum volného easu.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Základná škola F. Rákocziho II.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Materská škola Lesná 10.


plán (.pdf) »


Plán verejného obstarávania na rok 2011 - Mestské kultúrne stredisko.


plán (.pdf) »
« spä?

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch