O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA

Normy mesta
Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Kolárovo
»
Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom
»Etický kódex poslanca a volených funkcionárov

mesta Kolárovo.

kompletný materiál (.pdf) »Organizačný poriadok MsZ Kolárovo - 2011 »

Organizačná štruktúra MsZ 2012 »Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo. »

Tento projekt bol realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Základná infraštruktúra, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Zásady rozpočtového hospodárenia rozpočtových
organizácií a príspevkových organizácii
založených mestom Kolárovo
»
« Hlavná stránka

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch