O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA

Mestské zastupiteľstvo


Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta Kolárova.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života mesta Kolárova, vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona o obecnom zriadení


ŠTATÚT

Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri mestskom zastupiteľstve v Kolárove na volebné obdobie rokov 2014 až 2018.

ďalej »


Organizačný poriadok MsZ Kolárovo - 2011 »

Organizačná štruktúra MsZ 2011 »


R O K O V A C Í   P L Á N

Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Kolárove na rok 2016.

kompletný materiál (.pdf) »

rokovací plán 2015 (archívna zložka) (.pdf) »

rokovací plán 2014 (archívna zložka) (.pdf) »

rokovací plán 2013 (archívna zložka) (.pdf) »

rokovací plán 2012 (archívna zložka) (.pdf) »

rokovací plán 2011 (archívna zložka) (.pdf) »R O K O V A C Í   P O R I A D O K

Mestského zastupiteľstva v Kolárove.

kompletný materiál (.pdf) »Etický kódex poslanca a volených funkcionárov

mesta Kolárovo.

kompletný materiál (.pdf) »Poslanci Mestského zastupiteľstva v Kolárove


Béla Angyal, Ing.
Nezávislý - függetlenTomáš Angyal
Nezávislý - függetlenAttila Forgács
Nezávislý - függetlenLadislav Ferencz, Ing.
Nezávislý - függetlenAttila Fekete
Nezávislý - függetlenIstván Lengyel, Bc.
Nezávislý - függetlenTamás Hájas
SMK-MKPIveta Némethová, JUDr. Ing.
Nezávislý - függetlenImrich Árgyusi
Nezávislý - függetlenTibor Forró, Ing. Mgr.
Nezávislý - függetlenIstván Samu, Mgr.
SMK-MKPZoltán Kögler
Nezávislý - függetlenMichal Gőgh, Ing.
SMK-MKPErnő Kárpáty, Bc.
Nezávislý - függetlenRóbert Madarász, PaedDr.
SMK-MKPMiklós Viola, MUDr.
SMK-MKP
Beáta Koczkás, Ing.
SMK-MKPKomisie mestského zastupiteľstva

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov mesta zvolených mestským zastupiteľstvom z radov odborníkov. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, členov a tajomníka komisie.

Pôsobnosť, úlohy a náplň pracovných činností jednotlivých odborných komisií (.pdf).


Oznam

priznané dotácie z rozpočtu mesta v roku 2013 - kultúra, šport a iné
a
priznané dotácie z rozpočtu mesta v roku 2013 - športové kluby

zoznam (.pdf) »


Oznam

priznané dotácie z rozpočtu mesta v roku 2012 - kultúra, šport a iné
a
priznané dotácie z rozpočtu mesta v roku 2012 - športové kluby

zoznam (.pdf) »


Prehľad poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2011 - kultúra, šport a iné.

celý materiál (.pdf) »Komisia finančná a majetku mesta:

predseda komisie:
István Lengyel, Bc.

zapisovateľ:
Klára Oremová, Ing.

členovia:
Zoltán Kögler
Iveta Némethová, JUDr. Ing.
Klaudia Balázs
Hajnalka Hajkó, Mgr.
Ákos Keszeli
Ladislav Pollák
Beáta Koczkás, Ing.
Alexander Nagy


Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a rozvoja mesta:

predseda komisie:
Iveta Némethová, JUDr. Ing.

zapisovateľ:
Adriana Molnárová

členovia:
Tibor Havetta
Béla Halász, Ing.
Michal Gőgh, Ing.
Jozef Molnár, Ing.
Ernest Németh
Štefan Varga
Csaba Tóth
Szabolcs Nagy, Ing.
Komisia školstva, výchovy a vzdelávania:

predseda komisie:
Róbert Madarász, PaedDr.

zapisovateľ:
Anikó Nagyová, Mgr.

členovia:
Gabriella Balázs, Mgr.
Renáta Gőgh, Mgr.
Réka Kandik, Mgr.
Ildikó Magyarics Szépe
Iveta Horváth
Monika Paraiová, Ing.
Lívia Gőghová, Mgr.
Arpád Tóth, Mgr.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová:

predseda komisie:
Miklós Viola, MUDr.

zapisovateľ:
Alžbeta Jónásová, Bc.

členovia:
Vojtech Bajcsi
Erzsébet Domján
Alžbeta Forróová
Marta Héderváryová, Mgr.
Attila Forgács
Tamás Hájas
Ildikó Papáčková, MUDr.
Juraj Murányi, Mgr.
Komisia výstavby a územného plánovania:

predseda komisie:
Attila Fekete

zapisovateľ:
Katarína Néveriová

členovia:
Tibor Király, Ing. arch.
Ladislav Ferencz, Ing.
Tibor Forró, Ing. Mgr.
Alexander Őszi
Szilárd Marosi
Tamás Szépe, Ing.
Gyula Visnyei
Endre Kürti, Ing.
Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva

predseda komisie:
István Samu, Mgr.

zapisovateľ:
Anna Mayer

členovia:
Magdolna Rigó
Attila Forgács
Dávid Langschádl
Hajnalka Csütörtöki
János Mayer, Mgr.
Katarína Szabóová
Juraj Kiss
Hilda Szépeová


Komisia ochrany verejného poriadku:

predseda komisie:
Zoltán Kögler

zapisovateľ:
Zoltán Zsélyi, Ing.

členovia:
Peter Kanda, Ing.
Tibor Mészáros
Peter Majerčik
Árpád Mészáros
Leonard Nagy
Imrich Szabó
Szilárd Nagy
Anton Zuber

Komisia športu a výchovy mládeže:

predseda komisie:
Ernő Kárpáty, Bc.

zapisovateľ:
Marta Kürtiová

členovia:
Tibor Kiss
Michal Gőgh, Ing.
Attila Decsi, Ing.
Zsolt Máté, Mgr.
Péter Tóth
Richard Kiss
Peter Papáček
Tímea Navrátil, Mgr.Komisia povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia:

predseda komisie:
Árgyusi Imrich

zapisovateľ:
Zoltán Balogh, Ing.

členovia:
Juraj Borguľa, Ing.
Valéria Kissová, Mgr.
Tamás Hájas
Ernest Németh
Adrián Kovács
Štefan Kucsera, Ing.
Hilda Szépeová
Szellár LadislavKomisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a energetického hospodárstva:

predseda komisie:
Tibor Forró, Ing. Mgr.

zapisovateľ:
Ružena Pintérová

členovia:
Tomáš Angyal
Béla Angyal, Ing.
Alexander Gőgh, Ing.
Alexander Dévai, Ing.
Zoltán Bara
Tamás Varga, Mgr.
Alexander Leczkési
András Borvák

« späť

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch