O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 SAMOSPRÁVA

Mestský úrad

Informačný pult (stála služba počas pracovnej doby):

telefónne číslo: 035/7900940

Sídlo: Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, poschodie, kanc. č. 4

Prednosta MsÚ:


Ing. Mgr. Zoltán Finta

telefónne číslo: 035/7900912
e-mail: prednosta@kolarovo.sk

Sídlo:
Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, poschodie, kanc. č. 5


Sekretariát:

Anna Keszeliová

telefónne číslo: 035/7900911

fax: 035/7900933

Sídlo: Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, poschodie, kanc. č. 4

Hlavný kontrolór mesta:


Ing. Éva Tóth

telefónne číslo: 035/7900932
e-mail: hkm@kolarovo.sk

Sídlo:
Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, poschodie, kanc. č. 22


Finančné oddelenie:

Vedúca: Ing. Klára Oremová

telefónne číslo: 035/7900918
e-mail: financne@kolarovo.sk

Sídlo: Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, poschodie, kanc. č. 8

Oddelenie mestského majetku:

Referentka: Zita Kulichová

telefónne číslo: 035/7900928

Sídlo: Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, poschodie, kanc. č. 18

Oddelenie výstavby a regionálneho rozvoja:

Vedúci: Ing. Imrich Mészáros

telefónne číslo: 035/7900936
e-mail: stavebne@kolarovo.sk

Sídlo: Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, poschodie, kanc. č. 19

Oddelenie školstva

Vedúca: Ing. Margita Gőghová

telefónne číslo: 035/7900914
e-mail: skolske@kolarovo.sk

Sídlo: Mestský úrad, Kancelária číslo 10

Mestská polícia:

náčelník: Árpád Mészáros

e-mail: nacelnik.msp@kolarovo.sk

telefónne číslo:
035/7900931
035/7771926
035/7900930

fax: 035/7900933

mobil: 0905 609 253

skype: msp.kolarovo

e-mail: msp@kolarovo.sk

Sídlo: Mestský úrad, Kostolné nám. č.1, prízemie

Etický kódex zamestnancov mesta Kolárovo a zamestnancov mestom zriadených organizácií »


Kolektívna zmluva 2016

zmluva (.pdf) »


Kolektívna zmluva 2013

zmluva (.pdf) »

Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2013

dodatok (.pdf) »« Hlavná stránka

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch