O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 INŠTITÚCIE

Denné centrum - klub dôchodcov Kolárovo

Kolárovo, ul. Dlhá č.29

Predsedkyňou klubu je p. Fűri Edit t. č. 035/ 7771 526

Počet členov toho času - 605 osôb

Otváracia doba denne od 14,00 hod. do 17,00 hod mimo pondelka

Spevokol počet osôb 17 - vedúci Ivan Benninghausz
Krúžok šikovných rúk , vedúca Fülöpová Šarolta
Spoločenské hry- biliard, karty, prednášky rôzneho charakteru, výlety, návšteva termálnych kúpalísk. Usporiadanie zábav, usporiadanie spoločenských podujatí návšteva chorých Udržiavame kontakt s priateľskými organizáciami z Nesvad, Zem.Olče, Trenčína, Kisbér a Pilis


Plán práce Denného centra - Klubu dôchodcov Kolárovo na rok 2011

plán (.pdf)»Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo

ul. Partizánska č. 15-17
946 03 Kolárovo

www.ddkolarovo.sk

Telefón: 035 / 7772292 , 035 / 7772038
Fax: 035 / 7772292

Riaditeľ:
Mgr. Juraj Murányi
email: zpskolarovo@gmail.com

zriaďovacia listina »
« Hlavná stránka

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch