O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 INZERCIA


dražba: Oznámenie o dražbe


JUDr. Tatiana Timoranská ako správca úpadcu: Tomáša Ollé,nar.8. 10. 1973, bytom: Malodunajská 3013/10, Kolárovo
vyhlasuje 2. kolo dražby majetku úpadcu.
 • predmet dražby: nehnuteľnosť v kat. úz. Kolárovo, zapísaná v katastri nehnuteľností Správy katastra Komárno na LV č. 2493 ako dom so súp.č. 3013 na parc.č. 304/24 - bez pozemku, v celosti
 • termín dražby: 8.12.2011 o 13:00 hod.
 • miesto dražby: Podzámska 32, Nové Zámky, polyfunkčný dom, II. poschodie
 • všeobecná hodnota predmetu dražby: 93.370,- EUR
 • najnižšie podanie: 70.027,50,- EUR
 • minimálne prihodenie: 500,- EUR
 • dražobná zábezpeka: 25 % najnižšieho podania, teda 17.507,- EUR

kontakt: JUDr. Tatiana Timoranská, Podzámska 32, Nové Zámky

tel./fax: 035 6401 813

mobil: 0905 215 174

email: timoranska@advokatskaspolocnost.sk
Predaj: Nehnuteľnosť


Predám RD v Kolárove:
 • 10-ročný rodinný dom s rovnou strechou
 • 5 izieb, kuchyňa
 • podpivničený
 • 2x wc, kúpeľňa, práčovňa
 • súčasťou domu je dvojgaráž
 • pozemok 5 árov

Cena: 57.000,-€

mobil: 0902 709 555

email: gbalko@salamon.sk


Predaj: Nehnuteľnosť


Predám RD v Kolárove:
 • na adrese Rábska 93

Informácie na 0905 176825 alebo na 0918 042984.

Predaj: Nehnuteľnosť


Predám RD v Kolárove - Horná 31:
 • štvorec s pivnicou
 • postavený v roku 1965
 • na 15-árovom pozemku
 • výhodná poloha (hlavný ťah Kolárovo-Šaľa)

Cena: dohodou

Kontakt: 0904 259758, 031 3810241

Predaj: Nehnuteľnosť


Predám RD v Kolárove - Jánošíkova č. 48:
 • 3-izbový rodinný dom s rozlohou 345 m2
 • so záhradou o veľkosti 400 m2

Cena: 43.150,- €

Kontakt: 0915 332069


Ponuka: Školenia a kurzy


Občianske združenie Prosocia ponúka obyvateľom mesta Kolárovo akreditované kurzy a školenia:
 • kurz opatrovania
 • kurz Základné sociálne poradenstvo
 • rekvalifikačné kurzy
 • jazykové kurzy
 • PC zručnosti a mnoho ďalších!

Kontakt: Prosocia, Komárňanská 121, Hurbanovo

Mobil: 0911 985538

email: prosocia@prosocia.sk

web: http://www.prosocia.skInzeráty a reklamy na webovej stránke mesta

Oznamujeme záujemcom, že od 1.1.2006 je daná možnosť na využitie webovej stránky mesta Kolárovo aj na podávanie inzerátov a reklamy tak občanmi ako aj podnikateľmi za nasledovné ceny:


Občania:

- do 320 znakov bez fotodokumentácie 0,66 €/mesiac
- nad 320 znakov bez fotodokumentácie 1,32 €/mesiac
- nad 320 znakov s fotodokumentáciou 1,86 €/mesiac


Podnikatelia:

- do 1000 znakov bez fotodokumentácie 3,32 €/mesiac
- do 1000 znakov fotodokumentáciou 4,98 €/mesiac
- nad 1000 znakov bez fotodokumentácie 6,64 €/mesiac
- nad 1000 znakov fotodokumentáciou 8,30 €/mesiac


Inzercie a reklamy sa môžu podávať

1) poštou na adresu:
     Mestský úrad, Kostolné námestie č. 1 , 946 03 Kolárovo
2) osobne na MsÚ Kolárovo , I. poschodie, kancelária č. 21
3) elektronickou poštou: info@kolarovo.sk


Podané inzercie a reklamy budú zverejnené len po zaplatení poplatku do pokladne MsÚ Kolárovo!


WEBOVÁ STRÁNKA MESTA KOLÁROVO - OZNÁMENIE

Mesto Kolárovo dáva možnosť podnikom, podnikateľom, organizáciám (v každej forme) a občianskym združeniam prezentovať sa na webovej stránke www.kolarovo.sk .

V prípade, že máte záujem o túto službu, prosíme poskytnúť nasledovné údaje (maximálne 200 znakov) v jazyku slovenskom a maďarskom:
- vlastné logo
- názov (podniku, organizácie)
- sídlo
- kontakt (napr.: osoba, telefón, fax, webová stránka, e-mail a pod.)
- prevádzaná činnosť

Poplatok za prezentáciu činí 3,32 €/rok a každá ďalšia zmena 1,66 €!« späť

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch