O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 INFORMÁCIE

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzané ako "zákon"),
ktorý bol novelizovaný zákonom č.408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Forró Viktória, Jánošíkova 39, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Szabóová Katalin, Bratislavská 45, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Jobbágy Ildikó, Sládkovičova 55, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Tomáš Telekes, Orechová 61, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

ZŠ M.Corvina, Školská 6, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

PD Kolárovo, Krátka 2, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Csente Viktória, Školská 54, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Ing. Szépe Tamás, Jilemnického 1/A, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Keleová Katarína, Sládkovičova 28, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Borbély Ladislav, Orechová 11, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Lancz Angéla, Sládkoviočova 4, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Poláková Priska, Sládkovičova 18, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Lakatos Gyula, Radnótiho 12, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Szabó Noémi, Podhájska 12, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Dérová Hajnalka, Krajná 4, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Nagy Ján, Studená strana 66, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Zuzana Kovácsová, Mostová 26, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Szabó Ladislav, Staničná 19, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Rebrošová Iveta, Partizánska 19, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Kovács Enikő, Považská 8, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Peter Šulka, Radnótiho 43, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

MAIPE s.r.o., Komárňanská 27, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Szabó Štefan, Kostolné nám. 49, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Panda s.r.o.,Kubániho 5, 829 90 Bratislava»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Fördős Eva, Topoľová 14, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Kisová Eva, Agátová 2, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

PE-MO Trans s.r.o., Kvetná 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

SVB-Školská 1-7, Školská 1/9, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Štefan Gaál, Hlavná 48, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Rita Szederová, Bratislavská 36, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Páczerová Terézia, Dolná 106, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Ábelovsky Ján, Krížna 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Fekete Attila, Mierová 78, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Kondé Gejza, Sládkovičova 29, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Ing. Zoltán Takács, Harcsová 30, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Varga Tibor, Dolná 124, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Dorová Anikó, Komárňanská 32, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Marosi Szilárd, Orechová 84, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Emília Vargová, Rad Puruk 4, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Helena Benkóová, Staničná 33, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Anda Gejza, Považská 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Tóth Dávid, Pražské nám. 24, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Obec Dedina Mládeže, Nám. 4.apríla 7, Dedina Mládeže»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Nagy Gejza, L. Novomeského 39, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Gabriela Jancsóová, Dolná 112, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Kelemen Ondrej, Krajná 16, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

PharmDr. Maťková Zuzana , Zámočnícka 16, Nová Stráž»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Ing. Mercs Takácsová Terézia, Agátová 11, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Attila Szabó, Agátová 55, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Peter Daxner, Mostová 30, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Alžbeta Szabóová, Športová 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Nagy František, Jánošíkova 19, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Keszeli Imrich, Komárňanská 63, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Poľnohospodárske družstvo ,Krátka 2, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Szabóová Mária, Orechová 12, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mgr. Bodnárová Helena, Orechová 57, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Nagyová Zuzana, Školská 41, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Tóth Dávid, Pražské nám. 24, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Gőgh Imre, Krajná 30, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Forró Peter, Orechová 66, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Nagy Tibor, Horná 79/23, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Nagy Zoltán, Partizánska 24, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Ladislav Kéri, Krajná 36, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Bogár Boris, Školská 33, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Jančišinova Mónika, Orechová 33, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mestský úrad Kolárovo, Kostolné nám.1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Ing. Mgr. Forró Tibor, Školská 23/43, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Debnár Ladislav, Orechová 89, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Alexander Nagy, Hlavná 19, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Zelenák Norbert, Mierová 62, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Bozsaky Vojtech, Mierová 62, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Zijagoin Ibraimi, Obrancov mieru 2, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Zelenák Norbert, Hlavná 29, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Nagy Ladislav, Školská 3/27, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Veselka Diana, Partizánska 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Marosi Béla, Banícka 5, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Kovács Adrián, Agátová 32, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Ing. Ivan Vermes, Staničná 38, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Kele Simon, Agátová 85, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Kucsera Tomáš, Bratislavská 39, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Helena Petencová, Bratislavská 58, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Gabriel Žilinský, Dunajská 8, Šamorín»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

František Balogh, Dlhá 24, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Kinga Fülöpová, Bratislavská 72, Kolárovo»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

RSaÚC Komárno a.s., Okružná cesta, Komárno»


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Eva Egyháziová, Sládkovičova 38, Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Keszeli Milan, Rovná 6, Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Zuba Michal, Budovateľská 14 Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Poľnohospodárske družstvo Kolárovo, Krátka 2, Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Tibor Balázs, Dolná 60, Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Ladislav Molnár, Hlavná 13, Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Gőgh Mihály, Podhájska 21, Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Koloman Németh, Podhájska 15, Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Jozef Balogh, Orechová 22, Kolárovo »


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Nagy Teréz, Poľnᡠ15, Kolárovo »
« späť

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch