O MESTE

SAMOSPRÁVA

REGISTER FAKTÚR, OBJEDNÁVOK A ZMLÚV

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

INFORMÁCIE

INŠTITÚCIE

CESTOVNÝ RUCH

HISTÓRIA

UDALOSTI V MESTE

KOLÁROVSKÁ TV

FOTOGALÉRIA

INZERCIA

FÓRUM

KONTAKTY

EURO INFO

SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2011

 INFORMÁCIE

Informácie v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z.Prevody a prechody vlastníckeho práva u ktorých nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy a informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli majetok do vlastníctva:

1.) predmet odpredaja:
garáž na Brnenskom námestí so súpisným číslom 3293 na parcele č. 1565/9 s pozemkom parc. č. 1565/9
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 v k. ú. Kolárovo
predajná cena: 6.174,06 €
kupujúci: Gabriela Feketeová, bytom Kolárovo, Budovateľská č. 2401/12
odpredaj formou verejnej súťaže
dátum prevodu: 10.06.2009


2.) predmet odpredaja:
garáž na Brnenskom námestí so súpisným číslom 3292 na parcele č. 1565/8 s pozemkom parc. č. 1565/8
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 v k. ú. Kolárovo
predajná cena: 7.136,69 €
kupujúci: Zoltán Lakatos, bytom Kolárovo, Pražské nám. 2200/2
odpredaj formou verejnej súťaže
dátum prevodu: 11.06.2009


3.) predmet odpredaja:
trojizbový byt v Kolárove na Obrancov mieru č. 1/16,
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku s parc. č. 1520/2 v podiele 7832/331206.
predajná cena: 22.833,- € (v prepočte 687.866,96 Sk)
kupujúci: Richard Kiss, bytom Kolárovo. Česká 2951/18
odpredaj formou verejnej súťaže
dátum prevodu: 24.07.2009
« späť

Copyright © 2001 - 2016 Kolárovo, Design: g.biz,   email:webmaster@kolarovo.sk
Hlavná stránka slovensky magyar english deutsch